ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – vhodné i pro lékaře

Založení společnosti s ručením omezeným nemusí být vhodné jen pro obchodní společnosti. Stále častěji se setkáváme s tím, že společnosti s ručením omezeným zakládají i praktičtí lékaři nebo stomatologové a specialisté na péči o zuby. Existuje několik důvodů, proč může být provozování ordinace lékařů formou právnické osoby vhodným řešením.

Založení společnost s ručením omezeným – podmínky vhodné pro lékaře

 • Když se člověk s lékařským vzděláním rozhodne začít pracovat jako soukromník:
 • Jedná o novou ordinaci, tj. první podnikání a vše je realizováno od začátku.
 • Lékař (fyzická osoba) kupuje praxi v podobě společnosti od svého předchůdce.
 • Když se lékař připravuje na ukončení své lékařské praxe:
 • Hladké předání lékařské praxe svému nástupci.
 • Lékař tedy svou lékařskou praxi z fyzické osoby, kterou dosud byl, převádí na osobu právnickou a to na společnost s ručením omezeným.

Prvním krokem jsou informace a rozhodnutí, druhým krokem pak notářský zápis. Jak takový notářský zápis vypadá, naleznete zde. Pro všechny případy založení společnosti s ručením omezeným, tedy také pro lékaře, je potřebné sepsat veřejnou listinu v podobě notářského zápisu.

Jaké výhody přináší výkon povolání lékaře ve formě právnické osoby

 • Nejčastěji udávané výhody, podnikání formou společnosti s ručením omezeným, jsou v obecné rovině u lékařských společností totožné s obchodními společnostmi. Obchodní společnosti i lékaři musí postupovat podle určitých pravidel, které lze čerpat z následujícího článku.
 • Na druhou stranu některé výhody při podnikání jako právnické osoby, jsou pro lékaře naopak méně výhodné než pro firmy čistě obchodní nebo výrobní.
 • Hlavními výhodami společnosti s ručením omezeným je děditelnost a převoditelnost praxe, omezené ručení, možnost flexibilně ovlivnit odvody vázané k výdělku a výrazně nižší daň z prodeje praxe.
 • Lékař za své závazky odpovídá, stejně jako každá jiná právnická osoba.
 • Pokud je lékař jednatelem společnosti, odpovídá ze zákona a z titulu své funkce a k jeho případnému ručení může dojít také rozhodnutím soudu.
 • Lékaři v postavení společníků ručí za závazky společnosti jen do výše nesplacených vkladů.
 • Lékařská praxe pod hlavičkou společnosti s ručením omezeným, bude předmětem případného dědictví, nebo ji lze převést formou prodeje podílu ve společnosti.
 • Lékař či stomatolog bude zaměstnancem vlastní společnosti, bude si vyplácet mzdu a ušetří na daních a zejména na zdravotním a sociálním pojištění, které bude odvádět ze mzdy, kterou si sám stanoví.
 • Ve společnosti s.r.o. může lékař zaměstnávat také další kolegy lékaře či stomatology.
 • Jako zaměstnanec si lékař zajistí lepší nemocenské plnění i starobní důchod.
 • Lékařskou praxi lze po ukončení činnosti prodat i se smlouvami a jednotlivými povoleními.

Vztah lékařské společnosti ke zdravotním pojišťovnám při prodeji

 • Při prodeji lékařské praxe, fungující jako společnost s ručením omezeným, se předává firma i s patřičnými povoleními, smlouvami se zdravotními pojišťovnami a vyřešeným zápisem zdravotních služeb v obchodním rejstříku.
 • U smluv s pojišťovnami nedochází při prodeji k opětovným výběrovým řízením. Smlouvy jsou uzavřené na konkrétní péči, pro konkrétní obvod a s konkrétním subjektem, v našem případě se společností s ručením omezeným.
 • Lékařskou praxi lze na závěr prodat s osvobozením od daně z příjmů. Podstatné pro lékaře je tedy skutečnost, že po pěti letech držení podílu ve společnosti je jeho prodej zcela osvobozen od daně z příjmů. I pokud dojde k prodeji dříve než za pět let, zůstává stále takový obchod výrazně daňově výhodnější než by tomu bylo u prodeje praxe fyzickou osobou.

Co přináší převod lékařské praxe z fyzické osoby na s.r.o.

 • Kromě založení společnosti s ručením omezeným je potřebné získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb – podle zákona č. 372/82011 Sb., o zdravotních službách.
 • Pokud se jedná o stomatologickou praxi s rentgenovým zařízením, je nutné povolení od Úřadu pro jadernou bezpečnost.
 • Další povinností, kterou převod přináší, je odpovídající technické vybavení ordinace, povolení od krajské hygienické stanice, stanovit případné odborné zástupce, prokázat vzdělání, praxi, atestaci, pojištění odpovědnosti a mnohé další náležitosti.
 • Samostatně vyřešit smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
 • Při založení společnosti se doporučuje si zřídit volnou živnost z důvodu nákupu a prodeje zboží, protože poskytování lékařské péče není živností dle živnostenského zákona. V případě, že máte jako praktický lékař nebo stomatolog v ordinaci rentgen, je zřízení volné živnosti dokonce nutností.
Miloš Phan