Založení společnosti s ručením omezeným nemusí být vhodné jen pro obchodní společnosti. Stále častěji se setkáváme s tím, že společnosti s ručením omezeným zakládají i praktičtí lékaři nebo stomatologové. Existuje několik důvodů, proč může být provozování ordinace lékařů formou právnické osoby vhodným řešením.

Založení společnost s ručením omezeným – podmínky vhodné pro lékaře

 

 

Prvním krokem jsou informace a rozhodnutí, druhým krokem pak notářský zápis. Jak takový notářský zápis vypadá, naleznete zde. Pro všechny případy založení společnosti s ručením omezeným, tedy také pro lékaře, je potřebné sepsat veřejnou listinu v podobě notářského zápisu.

 

Jaké výhody přináší výkon povolání lékaře ve formě právnické osoby

 

Vztah lékařské společnosti ke zdravotním pojišťovnám při prodeji

 

Co přináší převod lékařské praxe z fyzické osoby na s.r.o.